ស្រក់ទឹកមាត់ពេញឃើញ វិធីធ្វើអំបិលបង្គារ (មានវីឌីអូ)

0
590

ខាងក្រោមជាវិធីធ្វើអំបិលបង្គារសំរាប់បរិភោគជាមួយម្ជូរ មើលហើយស្រក់

Synced Sequence.00_01_01_13.Still005

 

Synced Sequence.00_00_07_10.Still002

 

Synced Sequence.00_00_14_14.Still003

 

Synced Sequence.00_00_20_26.Still004

 

គ្រឿងផ្សំមានដូចជា ៖

  • បង្គារស្រស់
  • ម្ទេស
  • ខ្ទឺមស
  • អំបិលគ្រួស
  • ស្ករស
  • ប៊ីចេង

 

សូមទស្សនាវីឌីអូ វិធីធ្វើអំបិលបង្គារខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៖

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY