មានវីដេអូ​ ៖ កៅស៊ូកងអាចយកធ្វីអ្វីបានខ្លះ?

0
2537

កៅស៊ូកង គឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សគ្រប់រូប ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែត្រូវការកៅស៊ូកង។ យើងអាចយកកៅស៊ូកងទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាង ដូចជាអ្នកខ្លះយកទៅចងលុយ, យកទៅចងសក់, ឆ្នៃជាម៉ូតសំលៀកបំពាក់ និងអ្នកខ្លះទៀតយកទៅក្រង ធ្វើជាខ្សែក ខ្សែដៃ​ រឺរបស់លេងផ្សេងៗ។

rubber-band-stacks-money_200972 IMG_9837 maxresdefault 20120312001814-wow4

កៅស៊ូកង ក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដល់លោកអ្នកផងដែរ។ កៅស៊ូកង មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ ដូចនេះលោកអ្នកគួរតែមានកៅស៊ូកងទាំងនេះនៅជិតខ្លួនអោយបានច្រើន ដើម្បីជួយអ្នកពេលមានបញ្ហាខ្លះៗ។

rubberbandtrick

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីវិធីសាស្រ្ត ២៥ចំនុច​ដែលកៅស៊ូកង អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានងាយៗ ៖

អត្ថបទ ៖ Karma

ប្រភព ៖ Youtube

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY