កាលពីដើមខៃមេសានេះ ករណីឆ្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណា បានឡើងដល់ជាង ១ លាននាក់។ ប្រមាណ ២ សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះ ករណីឆ្លងនៅតែកើនឡើងរាល់ថ្ងៃ ឥតឈប់ឈរ បណ្ដាលឲចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបឈានដល់ជាង ២ លានករណី។

COVID-19: Virus transforms New York as US deaths top 4,000 ...

ពេលនេះ ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបជាង ១ សែននាក់ ហើយចំនួនអ្នកដែលជាមកវិញសុរបជាង ៥ សែននាក់។

Toowoomba GPs prepped for April COVID-19 peak | Chronicle
New threats emerge in COVID-19 outbreak while China voices ...
COVID-19 deaths in Spain rise above 10,000: Five key developments ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here