វិធីសាស្រ្ត២​យ៉ាង នៃការ​បង្រៀនរបស់​សូក្រាតនោះ គឺទី១ សិល្បៈ​នៃការ​បង្កើត​គំនិត និង​ទី២ សិល្បៈ​នៃការ​ចំអក។

សិល្បៈ​ទី១ ត្រូវបាន​លោក​ប្រើវិធី​បង្កើត​គំនិត ទៅលើ​ប្រភេទ​មនុស្ស​សាមញ្ញ គឺជាមនុស្ស​មិនចេះ​អួតអាង ហើយ​មាន​ទស្សនៈ​យល់ឃើញ​ថា ខ្លួន​គ្មាន​ចេះ​អ្វី​ទាល់​តែ​សោះ។​

សិល្បៈ​ទី២ ​សូក្រាត ប្រើវិធីសាស្ត្រ​ចំអក ទៅលើ​ពួក​សូហ្វីស ដែល​ជាអ្នក​មាន​ទស្សនៈ​ប្រឆាំង​នឹង​សូក្រាត។ ព្រោះ​ពួក​ទាំងនេះ ជាមនុស្ស​ពូកែ​ខាង​អួតអាង ហើយ​មាន​ជំនឿលើ​ខ្លួនឯង​ថា ជាអ្ន​កមាន​ចំណេះ​ជាសកល។

គួររម្លឹកថា ឃ្លាដែល​សូក្រាត តែងនិយាយ​ជារឿយៗ​នោះ គឺ “ខ្ញុំដឹងតែ​មួយ​មុខគត់ គឺមិន​ចេះ​អ្វី​ទាល់​តែ​សោះ”៕

ប្រភព៖ ទស្សនៈបុគ្គលល្បី

Related image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here