សួស្ដីអតិថិជនទាំងអស់គ្នា!! ឥលូវនេះ មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ឌែរម៉ូគ្លីនិក មានប្រូម៉ូសិនពិសេស ៖
– បញ្ចុះ តម្លៃ 20% ទៅលើផលិតផលទាំងអស់ ដូចជាផលិតផលព្យាបាលមុខមុន មុខជាំ អាលេសុីស មុខក្រហម …..
– បញ្ចុះ តម្លៃ 30% ទៅលើសេវាកម្មទាំងអស់ ដូចជា វះកាត់ដើមទ្រូង ចាញ់រំលាយខ្លាញ់ និងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ប្រូម៉ូសិនពិសេសចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ចុងខែវិច្ឆុិកា ឆ្នាំ២០២០ ——————- ប្រញាប់ឡើង ប្រញាប់ឡើង កុំឲ្យឳកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតណា សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖ Dermoclinic TK. 0236666210 / 077777965
Dermoclinic DN. 0236918232 / 015776776
Dermoclinic HC. 0236960403 / 015922224
Dermoclinic your personal Doctor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here