អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍សក់វែងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធាតុមិនអាចខ្វះបាននៃសម្រស់ស្ត្រី។ ប៉ុន្តែភាគច្រើនមានការផ្លាស់ប្តូរនៅសម័យទំនើប។ ឥឡូវនេះសូម្បីតែស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនិងស្រស់ស្អាតបំផុតក៏មិនភ័យខ្លាចក្នុងការសាកល្បងស្ទីលថ្មីរបស់ពួកគេដែរ។ យើងនៅBright Sideបានរៀបចំការជ្រើសរើសតារាល្បី ៗ ដែលហ៊ានកាត់ស្ទីលម៉ូដសក់ខ្លីហើយពិតជាធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។

1.Carey Mulligan

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

2.Shailene Woodley

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

3.Pink

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

4.Michelle Williams

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© imgu

5.Lily Collins

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

6.Miley Cyrus

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

7.Charlize Theron

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

8.Audrey Tautou

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© bbc© rexfeatures

9.Taylor Swift

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

10.Halle Berry

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

11.Natalie Portman

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© blogspot

12.Marion Cotillard

12 Stars Who Look So Much Better With Short Hair
© rexfeatures© rexfeatures

ប្រភព៖Bright Side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here