ក្នុងអំឡុងពេលដែលមេរោគ Corona កំពុងរីករាលនេះ Social Media Influencers ជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារដោយសារកម្មវិធីធំៗត្រូវបានបិទ ឬ ពន្យារពេល ។

Christina Vidal

យោងតាមផ្នាក់ងារ Influencer បាននិយាយថា ទោះបីជាគេសង្កេតឃើញថា ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Influencers នៅតាមកម្មវិធីធំៗធ្លាក់ចុះពិតមែន ប៉ុន្តែសម្រាប់ views, likes និង comments មានការឡើងខ្ពស់ជាងពីមុនវិញ ពីព្រោះទស្សនិកជនចំណាយពេលច្រើនជាងមុន ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ។

Hanna Coleman

ដូច្នេះ ទោះបីជាពួកគាត់បាត់បង់ការងារដែលតម្រូវឲពួកគាត់ចេញទៅក្រៅមែន ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចចេញវីដេអូជាមួយនឹងគំនិតថ្មីៗបានដដែល តាមរយះថតរូប ឬ វីដេអូ ចេញពីលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគាត់ ។

Audree Kate

លើសពីនេះទៅទៀត គាត់នៅតែអាចបន្តរកប្រាក់ចំនូលបាន តាមការតបសារផ្ទាល់ជាមួយអ្នកទិញ online ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here