កាលព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមហ៊ុន Netflix បានចេញរបៀបបិទលេខកូដថ្មី សម្រាប់អ្នកទស្សនាណាដែលធ្លាប់ច្រលំឲលេខកូដទៅមិត្តភក្តិ ឬ មានអ្នកដទៃលួចប្រើ ដែលមានឈ្មោះថា Netflix lock pin feature ។

Hack Netflix with these add-ons and tricks | Popular Science

Netflix planira da ponudi još interaktivnih sadržaja | PC Press

ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប lock pin account Netflix របស់អ្នក

Screen Shot 2020 04 08 at 12.43.04 PM

ចុច « Account » នៅខាងលើ ស្ដាំដៃ ។

អូសចុះក្រោមទៅកន្លែងដែលគេដាក់ថា “Profile & Parental Controls” រួចចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនៅលើ Account ដែលអ្នកចង់បិទ ។

Screen Shot 2020 04 08 at 12.56.01 PM

រកកន្លែង Profile Lock ហើយចុច Change ។

Screen Shot 2020 04 08 at 12.59.24 PM

បន្ទាប់មកគេនឹងសុំលេខកូដ ៤ ខ្ទង់ថ្មី អ្នកគ្រាន់តែវាយលេខកូដ ៤ ខ្ទង់ថ្មីនោះចូលទៅ ការបិទលេខកូដនេះរួចជាស្រេច ។

ប្រភព៖ Netflix

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here