ត្រឹមរយះពេល ៣ ខែប៉ុណ្ណោះ វីរុស corona បានឆ្លងរាលដាលប្រទេសផ្សេងៗចំនួន ១៨១ ប្រទេស ទូទាំងពិភពលោក ។

hubei wuhan medical workers staff protective masks coronavirus covid 19 march 17 2020 GettyImages 1207502928
hubei wuhan medical workers staff protective masks

នាវេលាព្រឹកនេះ ករណីឆ្លងសរុបឈានដល់ ១ លានករណី ដែលក្នុងនោះមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ ៥១,០០០ នាក់ ហើយអ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជម្ងឺនេះវិញប្រមាណ ២១០,០០០ នាក់ ។

Italy lockdown .JPG
Italy lockdown

រាជរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសនីមួយៗ បានហាមឃាត់ប្រជាជនរបស់គេ ឲសំរាក និង ធ្វើការនៅទីលំនៅឋានរៀងៗខ្លួន ។ ១/៣ នៃប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក បានបិទច្រកចេញចូលរបស់ពួកគេ ក្នុងបំណងកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជម្ងឺនេះ ។

ប្រភព៖ Insider

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here