ទោះបីជាកាហ្វេនិងសូកូឡាក្តៅ មិនបានផ្តល់ផលល្អដល់សុខភាពក៏ដោយ​ ប៉ុន្តែការទទូលទានសមល្មមនៅក្នុងកម្រិតណាមួយ គឺជារឿងល្អសំរាប់សុខភាព។​ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះទម្ងន់ ឬក៏កាត់បន្ថយការទទួទានជាតិស្ករ លោកអ្នកគួរតែកំណត់ការទទួលទានរាល់ថ្ងៃ ហើយច្បាស់ណាស់អ្នកត្រូវដឹងអំពីជាតិស្ករនៅក្នុងភេសជ្ជៈ ដែលមានជាតិស្ករជាប្រចាំថ្ងៃ។ ដរាបណាមនុស្សបានដឹងអំពីការទទួលទានជាតិស្ករសរុបរបស់ពួកគេមិនមែនជាបញ្ហាទៀតទេ​ បច្ចុប្បន្នគោលការណ៍ណែនាំ the American Heart Association ណែនាំឱ្យស្ត្រីទទួលទានជាតិស្ករបន្ថែមមិនលើសពី ៦ ស្លាបព្រាក្នុងមួយថ្ងៃនិង ៩ ស្លាបព្រាកាហ្វេ (៣៦ ក្រាម) សម្រាប់បុរស។ Starbucks បានបង្កើតកាហ្វេណូអែល និងប្រភេទភេសជ្ជៈ តាមរដូវកាលគ្រប់ហាងកាហ្វេ Starbucks ទាំងអស់លើពិភពលោក។​ អ្នកនាំពាក្យរបស់ Starbucks បានប្រាប់ទៅថា៖ រាល់ភេសជ្ជៈរបស់យើងអាចត្រូវបានគេកំណត់ដូចជា ការស្នើសុំទំហំតូច ការស្នើសុំទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់ និង ក្រែមតិចឬច្រើន។ ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសភេសជ្ជៈតាមរដូវកាលពេញនិយមបំផុត (ផលិតតាមលក្ខណៈស្តង់ដារ) បរិភោគអាហារបំប៉នសម្រាប់ទំហំហ្គ្រេន (១៦ អោន) ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពីកាឡូរីតិចបំផុតដល់កាឡូរីច្រើនបំផុត៖


Iced Chestnut Praline Latte: 320 cals, 34g sugar, 15g fat, 8g protein

starbucks iced chestnut praline latte

Starbucks

Chestnut Praline Latte: 330 cals, 39g sugar, 13g fat, 12g protein

starbucks chestnut praline latte

Starbucks

Eggnog Crème Frappuccino: 370 cals, 48g sugar, 16g fat, 8g protein

starbucks eggnog creme frappuccino

Starbucks

Caramel Apple Spice: 380 cals, 71g sugar, 8g fat, 1g protein

caramel apple spice

Starbucks

Iced Toasted White Chocolate Mocha: 400 cals, 51g sugar, 16g fat, 11g protein

starbucks iced toasted white chocolate mocha

Starbucks

Toasted White Chocolate Mocha: 420 cals, 56g sugar, 15g fat, 15g protein

starbucks white chocolate mocha

Starbucks

Iced Peppermint Mocha: 420 cals, 49g sugar, 17g fat, 9g protein

starbucks iced peppermint mocha

Starbucks

Salted Caramel Mocha Crème Frappuccino : 420 cals, 58g sugar, 6g protein

starbucks salted caramel mocha creme frappuccino

Starbucks

Iced Caramel Brûlée Latte: 430 cals, 42g sugar, 15g fat, 10g protein

starbucks iced caramel brulee latte

Starbucks

Toasted White Hot Chocolate: 430 cals, 58g sugar, 16g fat, 15g protein

starbucks toasted white hot chocolate

Starbucks

Toasted White Chocolate Mocha Frappuccino: 440 cals, 71g sugar, 15g fat, 6g protein

starbucks toasted white chocolate mocha frappuccino

Starbucks

Peppermint Mocha: 440 cals, 54g sugar, 15g fat, 13g protein

starbucks peppermint mocha

Starbucks

Eggnog Latte: 450 cals, 52g sugar, 18g fat, 17g protein

starbucks eggnog latte

Starbucks

Iced Salted Caramel Mocha: 450 cals, 55g sugar, 18g fat, 9g protein

starbucks iced salted caramel mocha

Starbucks

Caramel Brûlée Latte: 450 cals, 47g sugar, 13g fat, 13g protein

starbucks caramel brulee latte

Starbucks

Caramel Brûlée Crème: 460 cals, 49g sugar, 14g fat, 14g protein

starbucks caramel brulee creme

Starbucks

Peppermint Hot Chocolate: 470 cals, 61g sugar, 16g fat, 13g protein

starbucks peppermint hot chocolate

Starbucks

Peppermint White Chocolate Mocha Frappuccino: 480 cals, 77g sugar, 16g fat, 6g protein

starbucks peppermint white chocolate mocha frappuccino

Starbucks

Iced Peppermint White Chocolate Mocha: 490 cals, 68g sugar, 19g fat, 10g protein

starbucks iced peppermint white chocolate mocha

Starbucks

Salted Caramel Hot Chocolate: 490 cals, 65g sugar, 17g fat, 13g protein

starbucks salted caramel hot chocolate

Starbucks

Eggnog Crème: 500 cals, 59g sugar, 20g fat, 19g protein

starbucks eggnog creme

Starbucks

Peppermint White Hot Chocolate: 520 cals, 74g sugar, 19g fat, 15g protein

starbucks peppermint white hot chocolate

Starbucks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here