ទីក្រុងដែលចំនាយថ្លៃបំផុត ក្នុងការរស់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងនៅក្នុងការស្ទង់អំពីលទ្ធភាព លំនៅដ្ឋានអន្តរជាតិ ប្រចាំឆ្នាំលើកទី ១៦ ។

ការសិក្សានេះបានវិភាគលើទីផ្សារលំនៅដ្ឋានសរុបចំនួន ៣០៩ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៨ រួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដា ហុងកុង អៀរឡង់ ញូហ្សេឡែន សិង្ហបុរី អង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ដើម្បីផលិតចំណាត់ថ្នាក់ មើលទិន្នន័យចាប់ពីត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយប្រើវិធី “ មធ្យមភាគច្រើន” ពោលគឺ ថ្លៃផ្ទះមធ្យម ដែលបែងចែកតាមចំណូលគ្រួសារមធ្យម។ យោងទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នេះទីក្រុងកាន់តែមានតំលៃថ្លៃជាងការរស់នៅ ចំនូលចំនាយ។

ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា តំលៃទីផ្សារលំនៅដ្ឋានធំៗ បច្ចុប្បន្នគឺ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី កាណាដា ចិន និងណូវែលហ្សេឡង់ ដែលបានកើនឡើង អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ រួមទាំងរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ ២០១៩។

ជាថ្មីម្តងទៀតទីក្រុង ហុងកុង ឈរនៅលើកំពូលតារាង ដែលជាទីក្រុងកំពូលទាំងបួន ដែលមិនមានការផ្លាស់ប្តូរថយចំនាយវាយចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈដែលទីក្រុងថ្លៃៗ ភាគច្រើនចាប់ផ្តើមកាត់ចំនាយជាលំដាប់។


ទីក្រុងដែលមានចំនាយការរស់ថ្លៃបំផុតទាំង ១១ នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២០។

11. Victoria, Canada — 8.1

Victoria Canada snow.JPG

10. London, UK — 8.2

London Skyline

9. San Francisco, California — 8.4

San Francisco

8. San Jose, California — 8.5

san jose california

7. Auckland, New Zealand — 8.6

Auckland waterfront

6. Toronto, Canada — 8.6

skyline toronto cn tower

5. Los Angeles, California — 9

los angeles

4. Melbourne, Australia — 9.5

Melbourne

3. Sydney, Australia — 11

sydney NYE 2020

2. Vancouver, Canada — 11.9

Vancouver, Canada

1. Hong Kong — 20.8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here