ភាពស្រស់ស្អាតគឺមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលយើងដឹងច្បាស់ថាវាមិនត្រឹមតែជាសំណាងល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការងារជាច្រើនផងដែរគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការសុខភាពនិងរាងកាយរបស់អ្នកឆ្លងកាត់វឌ្ឍនភាពជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងការគោរពខ្លួនឯងនិងស្វែងរកស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ វាអាចនឿយហត់ហើយពេលខ្លះអ្នកចង់បោះបង់ប៉ុន្តែអ្នកប្រើ Reddit និង Instagram ទាំងនេះបង្ហាញថាវាមានតម្លៃហើយអ្វីៗអាចទៅរួច។

នៅBright Sideយើងសូមកោតសរសើរចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែរំភើបគឺចែករំលែកវាជាមួយអ្នក។ សូមរីករាយ!

1.ភាពខុសគ្នាដ៏អស្ចារ្យ!

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© gwilymcpugh / instagram

2. “បាត់ ៨៥ ផោន” ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបន្ថែម ២៥ ផោន បន្តទៀតដែរប៉ុន្តែពេលនេះកាន់តែប្រសើរហើយ

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© asionahaya / reddit

3. ពីអាយុ១៤ឆ្នាំ ទៅ ២២ឆ្នាំ – មានរឿងចំពោះមុខខ្ញុំជាច្រើនហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរ

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© t**gwvffle / reddit

4. ខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់ខ្លួនឯង។ នៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានចុះកិច្ចសន្យាម៉ូដែលជាគំរូពាណិជ្ជកម្ម។ ការសម្រកទម្ងន់បានជួយខ្ញុំប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានជួយច្រើនជាង

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© slclgbt / reddit

5. ពេលអាយុ ១៦ ឆ្នាំនិង ២០ ឆ្នាំ

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© anna_alabama / reddit

6. ២៤៦ ផោន (១១១.៥ គីឡូក្រាម) បាត់បង់ក្នុងរយៈពេល ១.៥ ឆ្នាំ!

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© Gravuerc / reddit

7. “ ពីអាយុ១០ឆ្នាំ ទៅ ២០ឆ្នាំ !ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ជា “ស្រីអាក្រក់”

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© minjewe / reddit

8. “ បាត់បង់អស់ ១០០ ផោន (៤៥.៣ គីឡូក្រាម) ហើយឥឡូវខ្ញុំជាម៉ូដែលពេញ​មោ៉​ង!”

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© saxplayer0 / reddit

9. ពាក់កណ្តាលអាយុ 20 ទៅពាក់កណ្តាល 30​ ភាពខុសគ្នាគឺជាក់ស្តែង

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© 7fingersphil / reddit

10. កៅអីដដែលមនុស្សដដែលរយៈពេល៣ឆ្នាំក្រោយអ្វីៗផ្លាស់ប្តូរ

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© dusty_lost_300lbs / reddit

11. នៅពេលខ្ញុំស្រឡាញ់ភីហ្សាតែមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង (១៧ឆ្នាំ) vs នៅតែស្រឡាញ់ភីហ្សាប៉ុន្តែក៏រៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង (២៥ឆ្នាំ)

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© Fonzevil / reddit

12.ខ្ញុំពិតជាឈឺចិត្តហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនបានមើលថែខ្លួនកាលពីមុនប៉ុន្តែក្រឡេកមើលខ្ញុំឥឡូវនេះ ពី ១៩ឆ្នាំ ទៅ ២៣ឆ្នាំ

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© Xenia2111 / reddit

13.“ ខ្ញុំស្រកបាន៥០គីឡូក្រាម (១១០ ផោន) ក្នុងរយៈពេល ១៨ ខែបន្ទាប់ពីរងរបួសបាល់ឱប ”

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© Teddyzander / reddit

14. “ ១៤ឆ្នាំ ទៅ ២៣ឆ្នាំ វាគឺជាទសវត្សមួយដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ”

20+ of the Most Wholesome Glow-Ups That Make Us Believe There Was a Touch of Magic
© cocoamilky / reddit

ប្រភព៖ bright side

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here